түймэр

35 удаагийн дуудлагаар 970 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг хамгаалав

Нийслэлийн хэмжээнд 2022 оны 01 дугаар сарын 03-09-ний өдрүүдэд гал түймрийн 30, аврах ажиллагааны

2022-01-10